Warning: sprintf(): Argument number must be greater than zero in /home/brbuser/public_html/wp-includes/general-template.php on line 618
Monumentele rupestre de la Murfatlar-Basarabi | Bibliografie selectiva

Bibliografie selectiva

V. Agrigoroaei, Vikingi sau ruşi. Noi cercetări asupra complexului de la Basarabi-Murfatlar, Apulum, 43/2, 2006, p. 25-49.

I. Barnea, Virg. Bilciurescu, Şantierul arheologic Basarabi (reg. Constanţa), Materiale şi cercetări arheologice, 6, 1959, p. 541-566.

I. Barnea, Monumente de artă creştină descoperite pe teritoriul Republicii Populare Române, Studii Teologice, 12, 1960, 3-4, p. 201-231.

I. Barnea, Ceramica din cariera de cretă de la Basarabi (reg. Dobrogea), SCIV, 13, 1962, 2, p. 349-368.

I. Barnea, Les monuments rupestres de Basarabi en Dobroudja, Cahiers archéologiques, 13, 1962, p. 189-208.

I. Barnea, Предварительные сведения о каменных памятниках в Басараби (Обл. Доброджа), Dacia, 6, 1962, p. 293-316.

I. Barnea, Reprezentarea labirintului pe monumentele rupestre de la Basarabi (reg. Dobrogea), SCIV, 14, 1963, 1, p. 189-195.

I. Barnea, Monumentele rupestre de la Murfatlar, Magazin istoric, 2, 1968, 5 (14), p. 38-42.

I. Barnea, Murfatlar şi Niculiţel, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 95-99.

I. Barnea, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Roma, 1977.

I. Barnea, Bisericuţele rupestre de la Murfatlar, în De la Dunăre la mare. Mărturii istorice şi monumente de artă creştină, Galaţi, 1977, p. 134-140.

I. Barnea, Arta creştină în România, 2, Secolele VII-XIII, Bucureşti, 1981.

I. Barnea, Monumentele rupestre de la Murfatlar (Basarabi), jud. Constanţa, Sud-Est, 30, 1997, 4, p. 54-59.

I. Barnea, Monumentele rupestre de la Murfatlar, în Izvoarele creştinismului românesc, Constanţa, 2003, p. 61-96.

I. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, vol. III, Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, p. 180-233.

V. Beševliev, Beobachtungen über die protobulgarischen runeninschriften bei Basarabi (Murfatlar), Izvestija-Varna, 13 (28), 1977, p. 49-65.

O. Damian, Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X, Istros, 9, 1999, p. 121-143.

O. Damian, A. Samson, M. Vasile, Complexul rupestru de la Murfatlar-Basarabi la jumătate de secol de la descoperire, Materiale şi cercetări arheologice (serie nouă), 5, 2009, p. 117-158.

P. Diaconu, De nouveau au sujet du monument rupestre de Murfatlar, Revue Roumaine d’Histoire, 27, 1988, 1-2, p. 123-126.

P. Diaconu, Tradiţii daco-romane în monumentul rupestru de la Basarabi (jud. Constanţa), Symposia Thracvologica, Tulcea, 7, 1989, p. 430-431.

P. Diaconu, P. Năsturel, Quelques observations sur le complexe archéologique de Murfatlar (Basarabi), Dacia, N.S., 13, 1969, p. 448-456.

V. Dumitraşcu, Resturile faunistice de la Murfatlar-Basarabi, Materiale şi cercetări arheologice (serie nouă), 5, 2009, p. 189-192.

I. Holubeanu, The byzantine monachism in Scythia Minor-Dobruja in the IVth-XVth centuries, Études Byzantines et Post-Byzantines, 5, 2006, p. 243-289.

A. Ioniţă, Inscripţiile runice de la Murfatlar, Magazin istoric, 2, 1968, 11 (20), p. 90.

M. Opreanu, Ansamblul rupestru de la Basarabi (I). Murfatlar, jud. Constanţa, Arhitext, 2002, p. 34-36.

M. Opreanu, Ansamblul rupestru de la Basarabi (II). Murfatlar, jud. Constanţa, Arhitext, 2002, p. 19.

A. Soficaru, M. Constantinescu, N. Miriţoiu, Date antropologice privind materialul osteologic de la Murfatlar-Basarabi, Materiale şi cercetări arheologice (serie nouă), 5, 2009, p. 159-188.

R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), Bucureşti, 2002.

N. Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997.

Comments

Leave your comment

Your Name: (required)

E-Mail: (required)

Website: (not required)

Message: (required)

Send comment